Zpět

Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00070

 


Primárním cílem projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" je podpora začlenění osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílové skupiny projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o tyto; skupiny:; - osoby se zdravotním postižením,; - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,; - děti, mládež a mladí dospělí,; - rodiče s dětmi,; - osoby bez přístřeší,; - oběti trestné činnosti, domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané,; - osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018