Zpět

Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D9.00002

 


 


Cílem projektu je navrhnout nový přístup v chápání problematiky životních situací (ŽS) a nezbytné technické, procesní a legislativní kroky, které umožní efektivní propojení ŽS s elektronickými formuláři a daty obsaženými v ISZR.


Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci zveřejněných životní situací na Portále veřejné správy tak, aby byl zaveden jeden optimální standard jejich tvorby a publikace.


Projekt je základem pro další kroky na cestě k úplnému elektronickému podání. Je primárně důležitý z hlediska analyzování kroků potřebných pro úspěšnou realizaci uvedených cílů a pro identifikaci možných potíží, které by mohly vzniknout.


Uživatelé portálu budou informováni o dílčích procesních krocích při řešení dané životní situace. Veškeré informace budou koncentrovány na jednom místě, s možností dalšího využití pro územně samosprávné celky.


Součástí projektu bude především vytvoření: - Analýzy současného stavu ŽS uveřejňovaných na Portálu veřejné správy (PVS) a návrh změn (nový přístup v chápání ŽS, návrhy úprav navigace, atributy ŽS, možné synergie s projektem Procesního modelování agend apod.). - Návrhu optimálního procesního a technologického propojení ŽS, formulářů a dat obsažených v ISZR. Definování současných bariér z hlediska platné legislativy a technologií. - Metodiky pro tvůrce a garanty ŽS. - e-Learningového vzdělávacího modulu a - 3 elektronických formulářů.


Následná implementace v širším měřítku bude předmětem dalších projektů, které budou v souladu s novelizovanými zákony. Tento projekt napomůže nastavení uživatelského rozhraní, ve kterém budou uživatelé portálu veřejné správy (občané, podnikatelé, cizinci, orgány veřejné moci) příjemnou a srozumitelnou formou komunikovat s veřejnou správou.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační; složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018