Zpět

Otevřená brána do světa autismu

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00017

 


Projekt je zaměřen na neakreditované vzdělávání pracovníků Rodinného Integračního Centra o.s. (dále RIC). Jedná se o vzdělávání pro pracovníky, kteří budou účastni na poskytování sociálních služeb - raná péče a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Práce s dětmi a mladými lidmi s diagnostikovaným autismem vyžaduje specifický přístup a znalosti, z tohoto důvodu je potřebné a nezbytné vzdělávat pracovníky, kteří s klienty a rodinnými příslušníky přicházejí a nadále budou přicházet do kontaktu. V současné době všichni pracovníci v přímé práci s dětmi s poruchou autistického spektra využívají techniky TEACCH programu a z něho vycházející Strukturovaného učení. Práce s jedinci s PAS musí ovšem v první řadě vycházet z konkrétní diagnózy, která pomůže odhalit silné a slabé stránky dítěte. Díky takto postavenému obsahu vzdělávání pracovníci dokáží deficity zmírnit, oblasti, v nichž dítě a mladý člověk vyniká, nadále rozvíjet. U jedinců s PAS znamená individuální přístup výběr nejvhodnějších metod, úloh, postupů, terapií a mnoha dalších aspektů vzdělávání. Záměrem vzdělání pracovníků RICu je nabídnout cílové skupině dětí a mladých lidí kvalitní a moderní přístup, odborný pohled podpořený letitými zkušenostmi paní Straussové (Centrum Terapie Autismu), která je uznávaným odborníkem při práci s osobami s PAS. Obsah projektu je podporován Pardubickým krajem, Magistrátem města Pardubic a vyplývá i z výstupů z jednání pracovních skupin Rodiny s dětmi s PAS a Dospělé osoby s PAS.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám - pracovníci poskytovatele sociálních služeb Rodinného Integračního Centra o.s.

Příjemce

 • Rodinné Integrační Centrum o.s.
 • IČ: 27026728
 • Sídlo:
  • Ulice: Prodloužená
  • Číslo popisné: 278
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53009
 • http://www.ric.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018