Zpět

Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00112

 


 


Cílem navrhovaného projektu je v souladu s principem "good governance" zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavedení možnosti zpětné vazby. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci


 


projektu, které povedou k:


- zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu


- zavedení systémového řešení zpětné vazby


- rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13.


 


 


Pomocí dílčích kroků projekt přispěje k větší otevřenosti a kvalitě komunikace s občany. Cílů dosáhneme hlavními klíčovými aktivitami projektu:


 


-zavedení systému zpětné vazby občanů


-využití metody "mystery client"


-zavedení systému reportingu problémových událostí občany


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich; zaměstnanci; ; V současné době pracuje na Úřadu MČ P13 228 zaměstnanců, přičemž popis jejich pracovní činnosti vyplývá; zpozice, na které působí. Zaměstnanci ÚMČ zastávají celou škálu pracovních (především administrativních); činností při poskytování služeb občanům a dalším zainteresovaným subjektům.; ; Do realizace projektu v rámci jeho aktivit bude přímo zapojena většina zaměstnanců úřadu, a to zejména ti; úředníci a zaměstnanci ÚMČ, kteří v rámci struktury úřadu přicházejí denně do styku s občany. Především se; jedná o tyto odbory: dopravy, životního prostředí, sociální péče a zdravotnictví, majetkový a bytový, školství, občansko-správní, živnostenský, stavební), dále infocentrum a tiskový mluvčí.

Příjemce

 • Městská část Praha 13
 • IČ: 00241687
 • Sídlo:
  • Ulice: Sluneční náměstí
  • Číslo popisné: 2580/13
  • Městská část: Stodůlky
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15800
 • http://www.praha13.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018