Zpět

Paprsek vzdělávání pro naše zaměstnance

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00135

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, je zařízením sociálních služeb Olomouckého kraje. Posláním Domova je poskytovat sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporu, kterou potřebují k naplnění svých potřeb a k dosažení maximální samostatnosti. Pro zajištění maximálně péče a podpory našim klientům je důležité neustále rozvíjet odborné znalosti, dovednosti a poznatky našich pracovníků tak, aby byly maximálně zajištěny potřeby našich klientů.


Celkem bude podpořeno 221 pracovníků, kteří v rámci 2 klíčových aktivit absolvují 9 akreditovaných vzdělávacích kurzů (MPSV), čímž bude naplněno nejen vzdělávání zaměstnanců v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale především ucelený a komplexní rozvoj našich zaměstnanců (hlavní cíl projektu).


Potřebnost a nutnost realizace předkládaného projektu vzešla z neustálých potřeb a nároků našich zaměstnanců na další odborné vzdělávání, které jim pomůže udržet jejich odbornost a kvalifikovanost v oblasti péče o klienty, jejich dalšího rozvoje, stimulace a dalších sociálně-terapeutických činností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou naši pracovníci, a to:; - 2 sociální pracovníci,; - 23 pracovníků v sociálních službách.

Příjemce

 • Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
 • IČ: 75004054
 • Sídlo:
  • Městská část: Olšany
  • Město: Olšany
  • Kraj: Jihomoravský kraj
 • http://www.domovolsany.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018