Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Partnerství pro dostupnější služby duševně nemocným v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00044

Projekt reaguje na nedostatečnou spolupráci různých organizací a institucí poskytujících podporu duševně nemocným, jakož i na slabou informovanost o jejich potřebách a možnostech podpory. Důsledkem těchto nedostatků je nízká dostupnost služeb pro osoby duševně nemocné.


Cílem projektu je vytvořit partnerství klíčových organizací pro lepší dostupnost služeb pro duševně nemocné v Královéhradeckém kraji. Dojde k vytvoření analýzy stavu služeb pro duševně nemocné a jejich potřeb, návrhu řešení pro lepší dostupnost služeb a zvýšení povědomí o dané problematice u orgánů státní správy a poskytovatelů sociálních slžeb.


Projekt je realizován partnery 3P Consulting a Péče o duševní zdraví – region Pardubice, za podpory Královéhradeckého kraje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: - osoby s chronickým duševním onemocněním; - poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; - orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • 3P Consulting, s.r.o.
 • IČ: 28198395
 • Sídlo:
  • Ulice: Donská
  • Číslo popisné: 275/9
  • Městská část: Vršovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10100

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018