Zpět

Partnerstvím ke společnému úspěchu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00090

Realizovaný projekt počítá se zapojením nejen naší společnosti van Gansewinkel, a.s., ale také se třemi našimi dceřinými společnostmi (van Gansewinkel Services s.r.o., Van Gansewinkel HBSS s.r.o., TEMPOS Břeclav, a.s.) podnikajícími ve stejném oboru - nakládání s odpady. Celkem do projektu zapojíme 84 osob (62 našich zaměstnanců, 22 zaměstnanců našich partnerů). Všichni tito zaměstnanci (cílová skupina) se budou dle svých potřeb účastnit kurzů zařazených do klíčových aktivit 2 - 7, následně se budou podílet také na jejich hodnocení.


Projekt je zpracován na období 24 měsíců, první měsíce budou věnovány výběrovému řízení a následně ve spolupráci s vybraným dodavatelem budeme dle harmonogramu organizovat kurzy a vzdělávat naše zaměstnance v oborech: odpadového hospodářství, financí a logistiky, odborných obchodních dovednostech, anglickém jazyce, IT a personalistice. Po ukončení projektu počítáme s  kvalitnějším systémem vzdělávání a personálními činnostmi obohacenými o principy rovných příležitostí. Díky zapojení 16 osob starších 50 let podporuje projekt rovněž myšlenku Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.


 


Očekávaným pozitivním dopadem a tedy cílem celého projektu je promítnutí vzdělávání do vědomostního a tedy odborného kapitálu firmy, který můžeme obchodně zhodnotit a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu. Co nás vede k zažádání o finanční podporu: zvýšení odbornosti a kompetencí zaměstnanců, výrazné organizační změny v minulých letech, odliv know-how, potřeba stabilizace společnosti a zaměstnanců, snížení míry fluktuace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci žadatele (62 osob) a jeho 3 partnerů (22 osob). Celkem se jedná o 84 osob, zastoupení dle pohlaví: 49 % žen a 51 % mužů. Projektem bude podpořena myšlenka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, a to zapojením 16 osob starších 50 let na kurzy, o které projevili zájem (19 % z cílové skupiny). Vzhledem k počtu partnerů a tedy různých míst trvalého výkonu práce zaměstnanců, pochází cílová skupina ze 3 krajů (Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého). Do cílové skupiny jsou zařazeny pracovní pozice napříč podnikem.; Vzdělávací potřeby pro projekt vzešly z výstupu ročního Hodnocení zaměstnanců, ve kterém jsou identifikovány vzdělávací potřeby zaměstnanců celé společnosti vč. našich partnerů. Z tohoto hodnocení byly vybrány požadavky s vysokou prioritou a také s ohledem na podmínky výzvy č. 94. Potřeby rozvoje znalostí a dovedností směřují do oborů: odpadového hospodářství, financí a logistiky, odborných obchodních dovedností, anglického jazyka, IT a personalistiky (vč. rovných příležitostí).

Příjemce

 • van Gansewinkel, a.s.
 • IČ: 63483360
 • Sídlo:
  • Ulice: U Vlečky
  • Číslo popisné: 592
  • Městská část: Modřice
  • Město: Modřice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66442
 • http://www.vangansewinkel.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018