Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00003

 


Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v MS kraji, zvláště zpracovatelský průmysl. Cílovou skupinou jsou zájemci o zaměstnání, žáci posledních ročníků SŠ v MSK, kteří absolvují v roce 2015,  vstoupí na trh práce a nepokračují ve studiu na VŠ a nezaměstnaní absolventi SŠ do 20 let věku evidovaní na ÚP.


 


Absolventi středních škol nedostačují na doplnění potřebné pracovní síly, požadované zaměstnavateli na trhu práce v MSK a předpoklad dalšího prohlubování problému. Proto je nutná včasná intervence v podobě prevence nezaměstnanosti absolventů oborů požadovaných zaměstnavateli na trhu práce v MSK. Žáci končící SŠ/SOŠ nemají reálné představy o fungování místního trhu práce, chybí jim přehled o nabídce práce a možnostech svého dalšího profesního uplatnění namístním trhu práce, nevědí, co na trhu práce nabízejí, jaké jsou jejich dovednosti a jak je u zaměstnavatelů prezentovat.


 


Projekt řeší systém individuálního přístupu k osobám z cílové skupiny zájemců o zaměstnání z řad žáků posledních ročníků středních škol technického zaměření, který by vedl nejen ke zprostředkování aktuálních informací o místním trhu práce, potřebách zaměstnavatelů a rovněž přímo ke zprostředkování zaměstnání ve zvoleném učebním či studijním oboru pomocí klíčových aktivit:


 


1. Řízení a administrace projektu


 


2. Podpora a vyhodnocení ověření nového přístupu ke slaďování poptávky a nabídky na trhu práce v MSK


 


3. První práce


 


4. Cesta k technické kariéře


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: •zájemci o zaměstnání – žáci posledních ročníků SŠ v MSK, kteří absolvují v roce 2015 a vstoupí na trh práce (nepokračují ve studiu na VŠ); •uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní absolventi SŠ do 20 let věku evidovaní na ÚP

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018