Zpět

Pečovatelství a terénní práce - pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00068

Jedná se o regionální projekt, který se zaměří na pomoc při začleňování na trh práce (TP) dlouhodobě nezaměstnaných osob žijících ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji, zejména v rámci měst Frýdek - Místek, Havířov a Ostrava. Páteř projektu bude tvořit ucelený a provázaný systém poradenských, vzdělávacích a motivačních aktivit vč. zprostředkování zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst, které povedou ke zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v tomto nezaměstnaností postiženém kraji.


Do projektu bude ve spolupráci s místními NNO zařazeno celkem 50 osob, které postupně absolvují jednotlivé dílčí kroky vedoucí až k získání zaměstnání. Všichni účastníci budou na počátku zařazeni do motivačních kurzů a během celé doby realizace projektu jim bude k dispozici sociální pracovník, který jim bude pomáhat překonatrůzné bariéry znemožňující jejich vstup na otevřený TP. Nejmotivovanějších 35 osob dále projde bilanční diagnostikou (BDG), jejíž úkolem bude rozpoznat jejich pracovní potenciál, a následně absolvuje 24 nejvhodnějších účastníků kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na pečovatelství (12 osob) a terénní sociální práci ve vyloučených lokalitách (12 osob). Všem osobám zařazeným do projektu budou nabízeny služby zprostředkování, tzn., že jim žadatel bude průběžně aktivně vyhledávat zaměstnání, a to v souladu s jejich požadavky a výsledky BDG či kval. kurzů.


V rámci projektu bude umístěno min. 17 osob do pracovního poměru, min. 10 z nich nastoupí na nově vytvořená prac. místa. Tato místa budou vytvořena u lokálních poskytovatelů soc. služeb a budou obsazena nejúspěšnějšími absolventy kval. kurzů.


Projekt bude mít dopad nejen na zvýšení zaměstnatelnosti padesáti do něj zařazených účastníků, ale zároveň bude generovat výrazné multiplikační efekty, které budou spočívat v přenosu pozitivních vzorů chování na další obyvatele soc. vyloučených lokalit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 30. 10. 2015
 • Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání; zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • SocioFactor s.r.o.
 • IČ: 28586336
 • Sídlo:
  • Ulice: Chopinova
  • Číslo popisné: 523/10
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.sociofactor.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018