Zpět

Pečovatelství - pracovní uplatnění osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00203

Jedná se o regionální projekt zaměřený na vytvoření pracovních míst a pomoc lidem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v začleňování na trh práce. Projekt je koncipován procesuálně a zahrnuje navazující aktivity - od motivačních přes diagnostické, vzdělávací až po zaměstnání.


V rámci projektu bude ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy a okolních satelitních měst (Havířov, Karviná atd.), které jsou postiženy nezaměstnaností, vybráno ve spolupráci s místními NNO 50 osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnány. Tyto osoby budou zapojeny do motivačních kurzů a bude jim poskytována individuální podpora a poradenství v oblasti pracovního poradenství.


35 osob dále projde bilanční diagnostikou za účelem rozpoznání jejich pracovního potenciálu a 24 nejvhodnějších účastníků projektu bude absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Pečovatel/ka v nezdravotnických zařízeních. 10 nejlepších absolventů následně získá pracovní pozici pečovatele/pečovatelky na dobu jednoho roku. Odborná praxe a nově vytvořená pracovní místa budou zajištěna u partnerských organizací projektu.


Individuální pracovní poradenství a podpora bude poskytována po celou dobu trvání projektu všem zapojeným osobám z cílové skupiny. Osobám, které nebudou zařazeny do kvalifikačního kurzu bude poskytována individuální podpora při hledání jiného vhodného zaměstnání  a orientaci na trhu práce. V případě úspěšných absolventů se zaměří na udržení pracovního místa, osvojení pracovních návyků a sladění rodinného a profesního života.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 7. 2014
 • Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání; zájemci o zaměstnání

Příjemce

 • SocioFactor s.r.o.
 • IČ: 28586336
 • Sídlo:
  • Ulice: Chopinova
  • Číslo popisné: 523/10
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.sociofactor.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018