Zpět

Pilotní ověření standardizace - Agenda 121: Živnostenské podnikání

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D9.00003

 


Cílem projektu je stanovit a ověřit možnost způsobu financování agendy živnostenského podnikání podle procesně a nákladově orientovaného standardu.


 


 


 


Analýza aktuálního stavu veřejné správy, odkazovaná v Usnesení vlády č. 924/2011 konstatuje kladné i záporné charakteristiky současného financování přenesené působnosti a navrhuje novou variantu jejího financování. Uvedené usnesení uložilo úkol ověřit možnosti  financování přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím standardů na vybrané agendě. Současné financování výkonu agend veřejné správy je zajišťováno pouze na základě empirického odhadu a zvyklostí příslušných orgánů veřejné moci - stát poskytuje obcím a krajům příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti. Tato skutečnost by se do budoucna měla změnit. Usnesení vlády č. 680/2014 ke Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu nepřímo ukládá gestorovi agendy veřejné správy povinnost vytvořit standard agendy. Tento standard bude v budoucnu podmínkou pro její financování.


 


 


 


Vytvořením standardu dojde k optimálnímu nastavení výkonu konkrétních procesů zpracované agendy. Standard bude zpracován na základě procesního modelu a konkrétních dat, získaných v rámci měření (sběru dat). Budou stanoveny minimální parametry pro její výkon (tj. jaké procesní úkony, v jakém čase, v jaké kvalitě).


 


 


 


Popsanou a standardizovanou agendu je pak možné řídit, ať už v podrobném detailu, jako je časová a personální náročnost vykonávané agendy, nebo v potřebném manažerském nadhledu v kontextu celého úřadu včetně jejího výkonu ve všech úrovních - obec, kraj, orgány státní správy.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 5. 3. 2015 - 15. 12. 2015
 • Cílová skupina: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační; složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Ministerstvo vnitra
 • IČ: 00007064
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Štolou
  • Číslo popisné: 936/3
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://www.mvcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018