Zpět

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015 - 2018

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00023

Obsahem projektu je zpracování komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Třeboň s předpokladem časového horizontu jeho platnosti na roky 2015 - 2018.Nový plán naváže na nyní platný, historicky první KPSS vytvořený pro celé území ORP Třeboň s platností pro roky 2011 - 2014. Účelem předkládaného projektu je zachovat kontinuitu započatého procesu komunitního plánování na Třeboňsku a dále ji rozvíjet.V rámci projektu budou aktualizovány analytické poznatky na území ORP v oblasti sociálních služeb, tedy aktuální situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, bude proveden průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dojde také k revizi SWOT analýz a vize směřování sociálních služeb v regionu. Zároveň bude monitorována a vyhodnocena úspěšnost implementace strategické části platného KPSS a provedena její aktualizace. Na základě nových poznatků a zkušeností budou stanoveny nové priority, opatření a aktivity a bude aktualizován katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb.Vytvořený KPSS tak pomůže vytvořit podmínky pro efektivní rozvoj a udržitelnost sociálních služeb na území ORP Třeboň.Významným inovativním prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb. Jeho smyslem je usnadnit (potenciálním) uživatelům soc. služeb získávání aktuálních a komplexních informací o nabízených službách, které jsou pro dané uživatele vhodné. Pomocí katalogu bude zjednodušen přístup k soc. službám v regionu díky možnosti jejich snadného vyhledávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb na území ORP Třeboň.

Příjemce

 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
 • IČ: 26077540
 • Sídlo:
  • Ulice: Riegrova
  • Číslo popisné: 1756/51
  • Městská část: České Budějovice 3
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.jr-spolecnost.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018