Zpět

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00013

V rámci projektu budou aktualizovány analytické poznatky na území ORP v oblasti sociálních služeb, tedy aktuální situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, bude proveden průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dojde také k revizi SWOT analýz a vize směřování sociálních služeb v regionu. Zároveň bude monitorována a vyhodnocena úspěšnost implementace strategické části platného KPSS a provedena její aktualizace. Na základě nových poznatků a zkušeností budou stanoveny nové priority, opatření a aktivity a výstupem tak bude zpracovaný aktualizovaný KPSS pro území ORP Trhové Sviny, který pomůže vytvořit podmínky pro efektivní rozvoj a udržitelnost sociálních služeb na dotčeném území. Pochopitelným zájmem obcí a měst v ORP je zabezpečení kvalitních sociálních služeb a podpora místního partnerství. Tyto skutečnosti se potvrdily již během přípravy aktuálně platného KPSS.Dalším z výstupů předkládaného projektu je inovovaný a aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Trhové Sviny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Zadavatelé, poskytovatelé a v neposlední řadě uživatelé sociálních a doprovodných služeb na území ORP Trhové Sviny.

Příjemce

 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
 • IČ: 26077540
 • Sídlo:
  • Ulice: Riegrova
  • Číslo popisné: 1756/51
  • Městská část: České Budějovice 3
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.jr-spolecnost.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018