Zpět

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00058

Projekt vyplývá z priorit a cílů zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011-2013, který ve svých opatřeních dokládá potřebu podpořit procesy plánování sociálních služeb, a to nejen na krajské úrovni, ale i na úrovni místní. Zároveň vychází z realizovaného individuálního projektu " Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji", kde byly zpracovány Analýzy platných plánů sociálních služeb a Analýza a komparace dat od obcí s rozšířenou působností, na základě kterých byla navržena převážná většina aktivit projektu. Aktivity jsou zaměřeny na podporu udržení procesů plánování na místní úrovni ( na obcích s rozšířenou působností), a to také formou pravidelných porad na obcích s rozšířenou působností a nabídkou metodické podpory .


V rámci projektu budou podpořeny následující cílové skupiny: zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé sociálních služeb. Tato tzv. triáda bude zapojena i v procesech plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje. Projekt je sestaven z celkem 9 hlavních aktivit, které na sebe volně navazují a vyžadují široký realizační tým s různým odborným zaměřením.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2011 - 31. 8. 2013
 • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a uživatelé sociálních služeb.

Příjemce

 • Jihočeský kraj
 • IČ: 70890650
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zimního stadionu
  • Číslo popisné: 1952/2
  • Městská část: České Budějovice 7
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.kpjck.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018