Zpět

Plnění standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, ORP Frýdlant

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00108

 


 


Hlavním cílem projektu je vytvořit nezbytné podmínky pro systematickou práci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant na území ORP Frýdlant v oblasti naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.


Výkon sociálně-právní ochrany dětí vykonává Městský úřad Frýdlant, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP). ORP Frýdlant čítá 18 obcí tzv. Frýdlantského výběžku v pohraničním území Libereckého kraje. Pohraniční území je zatíženo vyšší kriminalitou, periferní polohou, diferencovaným ekonomickým vývojem a národnostním složením, zvýšeným podílem sociálně slabých občanů, nepřizpůsobivých a nezaměstnaných osob. Nezaměstnanost se zde pohybuje asi cca 12%.


K 31. 12. 2012 bylo ve správním obvodu ORP Frýdlant přihlášeno k trvalému pobytu celkem 4830 dětí do 18 let. Přímou agendu SPOD vykonávají 4 pracovníci a půl úvazku přímo vedoucí sociálního odboru. V současné době tento počet pracovníků nenaplňuje přiměřený počet sociálních pracovníků dle prováděcí vyhlášky č.473/2012 Sb. K tomu, aby byly standardy řádně implementovány je na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci Městského úřadu Frýdlant nezbytné přijmout 2 nové sociální pracovníky a zajistit nezbytné pracovní a materiální podmínky pro náležité plnění agendy sociálně-právní ochrany dětí. Projekt dále řeší profesní vzdělávání stávajících a nových pracovníků, posílení spolupráce se školskými zařízeními na území ORP Frýdlant zejména v oblasti informovanosti a prevence. Navýšení pracovníků na minimální požadovaný počet je nezbytností pro řádné fungování OSPOD.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant

Příjemce

  • Město Frýdlant
  • IČ: 00262781
  • Sídlo:
    • Ulice: náměstí T.G.Masaryka 37
    • Město: Frýdlant 46413

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018