Zpět

Podané ruce pro Podbořansko - PRÁCE PRO TEBE. Podané ruce III.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00004

Projekt je k 31.10.2015 ukončen. 


Cílem projektu bylo vytvoření nových pracovních míst a umožnit účastníkům z cílové skupiny návrat do práce. Projekt měl několik fází: 1) fáze: výběr a příprava účastníků před nástupem na vytvořená pracovní místa. Pro tuto fázi byla důležitá motivace a aktivizace účastníků. Důraz byl kladen také na obnovu či rozšíření jejich kvalifikace a pracovních návyků. Všichni účastníci se zúčastnili Pracovní a bilanční diagnostiky a Aktivizačního motivačního poradenského programu. Následně  byli všichni  zapojeni do některého rekvalifikačního kurzu, či jiné formy přípravy (praktický kurz Údržba travních ploch a okrasných rostlin, Odborný kurz Obsluha zařízení nízkotlakých kotelen) Vzhledem k nízké kvalifikaci účastníků byly zvoleny nenáročné rekvalifikace (RK Obsluha křovinořezu a motorové sekačky, Obsluha motorové pily a Obsluha vyskozdvižných motorových vozíků, které jsou i časově optimální, tak, aby se účastníci dostali co nejrychleji na pracovní místa. Tato fáze trvala 5 měsíců. Pro 4 účastníky dokonce jen 4 měsíce.


2) fáze projektu: nástup všech účastníků projektu na nově vytvožená pracovní místa - v oblasti péče o veřejnou zeleň, ale také v rámci výrobní firmy. Místa byla z rozpočtu projektu podpořena po dobu  7 měsíců - 8 měsíců. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: CS byly fyzické osoby starší 50 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nejen z důvodu věku, ale také pro svou nízkou kvalifikaci, dlouhodobou nezaměstnanost nebo odlišný sociokulturní původ.

Příjemce

 • VSE a.s.
 • IČ: 25411454
 • Sídlo:
  • Ulice: Cihlářská
  • Číslo popisné: 4132
  • Městská část: Chomutov I
  • Město: Chomutov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43003
 • http:// www.vse-vzdelavani.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018