Zpět

Podnikatelky 2014-podpora zahájení SVČ žen v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00289

 


Projekt je zaměřen na podporu samostatně výdělečné činnosti žen z Moravskoslezského kraje, který se vyznačuje nejnižší podnikatelskou aktivitou z ČR. Podpora rozvoje podnikání žen přispěje k řešení genderové otázky, neboť míra podnikání žen je třetinová ve srovnání s muži.


Projekt poskytne ženám začínající podnikání odborné vedení a zázemí pro přípravu jejich podnikatelských plánů, předá nezbytné informace a znalosti potřebné pro zahájení a úspěšnou realizaci podnikání, ale rovněž dodá ženám odvahu a individuální podporu pro realizaci jejich podnikatelských plánů do praxe. To vše s využitím inovativních metod práce cílové skupiny a realizací nástrojů/aktivit slaďování pracovního a rodinného života.


Potřeby CS budou naplněny realizací komplexního programu, který bude sestaven z těchto aktivit:


1) workshopy zaměřené na nástroje a způsoby slaďování rodinného a pracovního života


2) semináře pro rozvoj znalostí cílové skupiny v komunikaci se zákazníky, rozvoj obchodních dovedností a získání informací,jak zřídit a spravovat e-shop


3) semináře pro oblast tvorby podnikatelského plánu


4) předání informací z oblastí legislativy, dotační možnosti podpory podnikání, bankovnictví, daňové elearningovou formou


5) mentoring pro cílovou skupinu


6) tvorba webového portálu pro cílovou skupinu - interaktivní web/poradna jako poradenská, informační, komunikační platforma pro cílovou skupinu


7)informování široké veřejnosti o rovných příležitostech (konference, příručka příkladů dobré praxe RP, články v tisku)


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu představují ŽENY ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKANÍ z Moravskoslezského kraje. Velikost cílové skupiny, tj. 60 osob, je dána možnostmi žadatele a potřebou zajistit komplexní a individuální přístup cílové skupině pro podporu a motivaci CS k zahájení podnikání, zvýšení její uplatnitelnosti a prosazení se na TP (včetně skloubení práce s rodinou).

Příjemce

 • Sedukon o.p.s.
 • IČ: 25894099
 • Sídlo:
  • Ulice: Alejnikovova
  • Číslo popisné: 1822/5
  • Městská část: Zábřeh nad Odrou
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70030
 • http://www.sedukon.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018