Zpět

PODNIKOVÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI EMBRE

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00852

 


Cílem projektu je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti formou zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců i společnosti. Toho lze dosáhnout rozvojem a inovací podnikového systému rozvoje lidských zdrojů,rozvojem kvalifikační úrovně zaměstnanců,realizací odborného vzdělávání v rámci firmy a posílením udržitelnosti pracovních míst.


 


Cílovou skupinou všech aktivit jsou zaměstnanci společnosti. Společnost byla založena v roce 2009 a doposud nemá zavedený komplexní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů. V rámci tohoto projektu bude vytvořen nový materiál pro řízení a rozvoj lidských zdrojů, který bude zohledňovat měnící se podmínky trhu práce, a bude zde stanovena strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Významná úloha bude věnována práci s interními lektory ve vztahu nejenom k novým zaměstnancům, talentům a personálním rezervám organizace, ale i k ostatním zaměstnancům společnosti. Bude zde uvažováno s využitím marketingových studií, průzkumů trhu, prognózování potřeb trhu práce a pod.


 


Součástí projektu je i systémové nastavení uplatňování pružných forem organizace práce, jako např. pohyblivá pracovní doba, dělené úvazky,.. ve větší míře než doposud. Jednotlivé okruhy a témata školení jsou zaměřené na skupiny zaměstnanců společnosti s ohledem na jejich současné nebo


 


plánované zařazení na dané pracovní místo. V projetu mají být realizovány 4 základní KA (odborné dovednosti, obecné dovednosti,rovné příležitosti žen a mužů, interní školitel. Má být vytvořen nový materiál pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, má být proškoleno 20 zaměstnanců ve 765 školících dnech, proškoleno 5 interních lektorů.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015

Příjemce

 • Embre, s.r.o.
 • IČ: 29186412
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Klínkem
  • Číslo popisné: 1134/29
  • Městská část: Kounické Předměstí
  • Město: Ivančice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66491
 • http://embreivancice.sweb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018