Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podnikové vzdělávání - OLIVIUS s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00337

Projekt je zaměřený na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti OLIVIUS s. r. o. a na rovné příležitosti


žen a mužů.


Protože firma nemá zavedený ucelený systém vzdělávání, je projekt zaměřený na vytvoření takovéhoto systému.


V rámci projektu budou realizovány zejména kurzy zaměřené na odborné vzdělávání zaměstnanců.


Jednou z klíčových aktivit je také zavedení pozice podnikového lektora.


V oblasti rovných příležitostí se zaměříme na zavedení genderové statistiky, zakomponování RP do interních


dokumentů a proškolení odpovědných zaměstnanců v metodách a nástrojích RP.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílová skupina: Zaměstnanci; Popis a způsob zapojení cílové skupiny:; Cílovou skupinou jsou zaměstnanci firmy OLIVIUS s. r. o. na všech pozicích. Do projektu se zapojí celkem 9; zaměstnanců společnosti.; Zapojení zaměstnanci vystupují na pozicích:; - odborný referent v oblasti projektového managementu,; - odborný referent v oblasti veřejných zakázek; - odborný referent v oblasti ve stavebnictví; - grafiky; - IT technik, programátor; Cílová skupina devíti zaměstnanců bude do projektu zapojena přímou účastí na vzdělávacích aktivitách, tedy; absolvováním jednotlivých vzdělávacích modulů a kurzů. Účast na vzdělávacích kurzech povede k potřebnému; rozšíření jejich kvalifikace a profesních dovedností.; Vybraní zaměstnanci dále absolvují kurzy v oblasti rovných příležitostí. Následně se tyto osoby budou podílet na; aplikaci metod a opatření v této problematice v rámci firmy.; Dále 3 zaměstnanci projdou kurzem pro interní lektory za účelem následného zvyšování kvalifikace a dovedností; zaměstnanců.; Motivace cílové skupiny:; Cílová skupina je motivována především možností lepšího uplatnění, zvýšením konkurenceschopnosti, možností; spolupráce s odborníky na danou problematiku. Motivací je také osvojení si nových technik, které jim pomohou; efektivně zvládat povinnosti související s výkonem pracovní činnosti.

Příjemce

 • Olivius s.r.o.
 • IČ: 28040872
 • Sídlo:
  • Ulice: Hornická
  • Číslo popisné: 2252
  • Městská část: Sokolov
  • Město: Sokolov
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35601
 • http://olivius.cz/index.php

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018