Zpět

Podnikové vzdělávání STAALBOEK s.r.o., MUSTERBUCH s.r.o. a TEXTILMUSTER s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01534

 


Předmětem projektu je realizace odborných vzdělávacích aktivit a klíčových dovedností, vedoucí ke kontinuálním rozvoji lidských zdrojů a tím i posílení konkurenceschopnosti žadatele a jeho partnerů.


 


Projekt je koncipován na 24 měsíců a podpoří zaměstnance společnosti STAALBOEK, s.r.o. - 130 osob, Musterbuch, s.r.o. - 84 osob, a Textilmuster, s.r.o. - 7 osob, dále jen STAALBOEK & Partners. Plánovaným výstupem je 350 úspěšných absolventů, kteří po ukončení vzdělávání obdrží doklad o absolvování kurzu.


 


Cílem projektu je prohloubit a rozšířit stávající´odbornost a klíčové dovednosti zaměstnanců a připravit je na implementaci nových pracovních postupů a výrobních procesů.


 


Vzdělávání je zaměřeno na odborné vzdělávání pracovníků ve výrobě (obsluha výrobních zařízení), dále v oblasti implementace nového informačního systému KARAT, v oblasti implementace nových pracovních postupů a výrobních procesů, v oblasti legislativy a personalistiky a dalších klíčových kompetencí (jazykové a PC vzdělávání).


 


Projekt podporuje udržitelný rozvoj vzdělávání a inovace vzdělávacího systému společnosti včetně uplatňování rovných příležitostí žen a mužů.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti STAALBOEK, MUSTERBUCH A TEXTILMUSTER v následujícím složení:; STAALBOEK celkem 130 osob, z toho 15 osob ve věku 50 let a více; Management - 11 osob; THP - 18 osob; Mistři a dělnické profese - 101 osob; ; MUSTERBUCH - 84 osob, z toho 18 osob ve věku 50 let a více; Management - 1 osoba; THP - 7 osob; Mistři a dělnické profese - 76 osob; ; TEXTILMUSTER - 7 osob; Management - 2 osoby; THP - 5 osob

Příjemce

 • STAALBOEK s.r.o.
 • IČ: 25504223
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 3
  • Město: Plandry
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58841
 • http://staalboek.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018