Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti COPRECI CZ, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00635

Realizací tohoto projektu dojde k výraznému zvýšení přizpůsobitelnosti a zastupitelnosti zaměstnanců vůči rychle


se měnícím požadavkům našich zákazníků a celé dynamizace trhu. Projekt tak přispěje k významnému zvýšení


flexibility práce, zejména pak ohrožené pracovní skupiny zaměstnanců (do 25 let, nad 50 let), k doškolování


nových pracovníků a v neposlední řadě k formování osobnosti pracovníka a jeho pracovních schopností.


Nestabilita přání zákazníků a jejich poptávka ve velkých výkyvech nás nutí rychle se vyrovnávat se


zákazníkovými potřebami, pokud chceme zůstat jeho dodavatelem.


Na základě průzkumu potřeb cílové skupiny je z dlouhodobého horizontu a firemní strategie vycházející potřeba


realizace vzdělávacích aktivit a naplnění tak strategického cíle, kterým je růst produktivity práce a ziskovosti. V


rámci tohoto projektu se může rychleji naše společnost stát týmem nadšených a spolupracujících jedinců, kteří


jsou ochotní se na věci dívat jinak, měnit je a rozhodovat se, nést za ně odpovědnost a do budoucna směřovat s


pocitem, že zdokonalování sebe sama je cesta ke konkurenceschopnosti nejen firmy jako takové, ale také


každého zapojeného jedince, kterému se tak otevírá řada možností na trhu práce.


COPRECI CZ, s.r.o. je dynamickou společností, jejíž prioritou je vysoká spokojenost zákazníků. Tato skutečnost


umocňuje nezbytnost zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců firmy, neboť právě adaptabilita a flexibilita zaměstnanců


je jedním z klíčů k úspěchu. Dalším možným posunem řízení lidských zdrojů ve společnosti je pozvednutí


rovnosti žen a mužů a celkové zlepšení vztahů mezi strategickou a operativní úrovní zaměstnanců.


VÝCHOZÍ STAV


V současné době společnost zaměstnává celkem 173 osob, z toho 121 žen (70%) a 52 mužů


Na všech vedoucích pozicích celkem 22 osob (6 žen - tj. 27% a 16 mužů)


Naše společnost zohledňuje RP, resp. zákaz diskriminace žen a mužů v etickém kodexu. V rámci projektu máme


zájem na implementaci problematiky i do dalších interních dokumentů firmy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena zaměstnanci společnosti o celkovém rozsahu 73 osob. Předpokládáme však teoreticky; vyšší účast u školení KA 7 Loajality.; Členění CS:; Pohlaví:; Ženy: 43; Muži: 30; Věková kategorie:; Do 25 let: 3 zaměstnanci - na pozicích Obráběč kovů (1) a Výrobní dělník (2); Nad 50 let: 10 zaměstnanců - na pozicích Výrobní dělník (7), Výrobní dělník - Kovář (1), Mistr; výroby (1), Údržbář (1); Profese:; Vedení podniku; - Ředitel; Manažer; - Manažer lidských zdrojů; - Finanční a IT manažer; - Manažer B.U.; Vedoucí pracovník; - Vedoucí výrobní linky; - Vedoucí údržby; - Mistr výroby; - Vedoucí oddělení kvality; Technik; - Technik IT; - Technik údržby; - Technik výrobku; - Technik jakosti; - Technik linky; Výrobní dělník; - Výrobní dělník; - Výrobní dělník - kovář; Obráběč; - Obráběč DV; - Obráběč kovů; Inspektor F.K.; Údržbář; Skladník; Plánovač výroby; Účetní; Asistenti; Logisté

Příjemce

 • COPRECI CZ, s.r.o.
 • IČ: 62303660
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského
  • Číslo popisné: 274
  • Městská část: Dvorce u Bruntálu
  • Město: Dvorce
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79368

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018