Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti Mironet Technology s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00910

Společnost Mironet Technology s.r.o. je středním podnikem zaměřujícím se na výrobu tichých PC a serverů MIRONET, úpravu notebooků zákazníkům na míru a související nadstandardní servis. Dále pak zajišťuje prodej IT techniky. 


Důvodem pro realizaci předloženého regionálního projektu odborného vzdělávání je potřeba zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců, zajištění srovnatelných znalostí na stejných pracovních pozicích, vysoká fluktuace, nedostatečná zastupitelnost a nutnost zefektivnit současný systém vzdělávání. 


Obsahem projektu je další odborné vzdělávání 26 zaměstnanců (CS) v oblasti výroby, programování a servisu IT technologií, financí, marketingu a prodeji, s doplněním o vzdělání na získání a prohloubení klíčových dovedností. 


Projekt přispěje ke zefektivnění současného systému vzdělávání a řízení a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti a uplatnění nástrojů k dosažení rovnosti žen a mužů (přehled viz příloha 4).


Vzdělání v 8 modulech v průběhu 24 měsíců postihne komplexní tematický rámec znalostí a dovedností potřebný k udržení, prohloubení a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v úzké návaznosti na současnou i budoucí vykonávanou pozici v podniku. Projekt délkou i obsahem uspokojuje identifikované zájmy a potřeby CS zvyšovat odb. způsobilost profesí potřebných v oboru IT, zároveň má přínos pro obor jako celek tím, že posiluje lidské zdroje v této oblasti, díky přístupu k high-tech technologiím a unikátnosti motivuje pracovníky, aby neopouštěli obor, a vytváří pro ně adekvátní podmínky. Projekt zlepší postavení společnosti na trhu tím, že podpoří nejdůležitější pilíř jejího rozvoje - lidské zdroje - a zvýší vzájemnou zastupitelnost, efektivitu a výkon společnosti. Bezproblémová realizace projektu bude zajištěna zkušeným 2členným realizačním týmem. Školení budou provedena jak interními lektory, tak prostřednictvím externě nakoupených služeb vzdělávacích organizací.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 4. 2013 - 14. 4. 2014
 • Cílová skupina: Školení bude rozvíjet dosavadní znalosti a dovednosti CS se zaměřením na jejich praktickou aplikaci při výrobě,; prodeji a servisu IT zařízení a dalším navazujícím činnostem.; 77% CS představují muži a 23 % ženy. Zaměstnanci nad 50 let nejsou ve společnosti zastoupeni. Naopak 50% cílové skupiny představují zaměstnanci do 25 let (v 1. roce realizace projektu poměr poklesne na 23,08%), tato skupina je zastoupena v 7 z 9 podskupin CS (v 1. roce projektu to bude ve 4 podskupinách). Jedná se o potenciálně ohroženou skupinou, tito zaměstnanci potřebují mít prostor pro další profesionální a osobnostní rozvoj, být maximálně zapojení do chodu firmy a být s ní v sounáležitosti. Nesplnění těchto požadavků může mít za následek odchod do jiných společností, případně odchod zcela mimo profesi. Projekt je přímo zacílen na potřeby této skupiny, zejména přístupem k formě vzdělávání a motivačním účinkem podpořeným možností rychlého kariérního růstu v perspektivní společnosti.

Příjemce

 • Mironet Technology s.r.o.
 • IČ: 25728946
 • Sídlo:
  • Ulice: Nad Kajetánkou
  • Číslo popisné: 1478/26
  • Městská část: Břevnov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16900
 • http://www.mironet.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018