Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00896

 


Nejdůležitějším úkolem firmy v současné době je obhájit a upevnit její postavení na současném trhu. K dosažení tohoto záměru je potřeba kvalitní a odborné pracovní síly, která je základní podmínkou pro naplňování firemní strategie. Hlavní cíl projektu vychází ze současných potřeb a strategie firmy. Hlavním cílem tedy je zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců s pozitivním dopadem na konkurenceschopnost firmy.


 


Dalšími cíli jsou:


 


·         Rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců firmy


 


·         Zvýšit motivaci pracovníků a jejich stabilizaci ve firmě


 


·         Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců dle potřeb firmy


 


·         Díky vyšší kvalifikaci pracovníků poskytovat vyšší úroveň služeb klientům


 


·         Naplňovat firemní strategii rozvoje lidských zdrojů


 


 


 


Naše společnost dlouhodobě podporuje vzdělávání svých zaměstnanců a posiluje tak hodnotu firmy na trhu prostřednictvím kvalifikovaného lidského kapitálu. Vzhledem k prosperitě naší firmy v uplynulých letech a vytíženosti našich pracovníků na zakázkách jsme vzdělávání zajišťovali nárazovitě dle požadavků na kvalitní dodávku našemu zákazníkovi.  Naší snahou je udržet si kvalifikovaný lidský kapitál, protože již za ním stojí cenné zkušenosti a tímto lze udržet naši konkurenceschopnost. Bez využití veřejných prostředků by pro firmu nebylo možné tento projekt realizovat v celé šíři a komplexnosti.


 


Chceme využít této příležitosti nejen pro doplnění kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání, ale také k rozvoji systému rozvoje lidských zdrojů. Naším cílem je efektivně rozhodovat o investicích do lidského kapitálu a v budoucnu navrhovat rozvojové vzdělávací projekty, které povedou k úspěšné realizaci strategie naší firmy, ale také k posílení hodnoty našich pracovníků.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nejdůležitějším úkolem firmy je


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Do projektu bude zapojeno cca 100 zaměstnanců firmy, u kterých byla identifikována potřebná doplnění či rozšíření kvalifikace a kompetencí. Je to: 1) strategický management - top manažeři 2) střední management 3) ostatní THP 4) dělnické profese; Aktivit se bude účastnit cca 5 zaměstnanců do 25 let a cca 10 zaměstnanců ve věkové kategorii 50 a více let. ; Naši zaměstnanci budou do projektu zapojeni tak, že se budou účastnit předem naplánovaných školení. Znalosti a vědomosti v problematikách, které jsou obsahem klíčových aktivit jsou základní potřebou pro výkon jejich pracovní profese. Těmito kurzy si zvyšují, rozšiřují a udržují kvalifikaci nutnou pro výkon svého povolání. Pro všechny účastníky je motivací fakt, že rozvinou svou kvalifikaci a posílí tak jak pozici v naší organizaci, tak uplatnitelnost na trhu.

Příjemce

 • PROMONT, a.s.
 • IČ: 00576638
 • Sídlo:
  • Ulice: Musorgského
  • Číslo popisné: 1029/9
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.promont-as.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018