Zpět

Podpora a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb v Hodoníně formou vzdělávání jejich zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00155

Město Hodonín od roku 2004 realizuje proces komunitního plánování soc. služeb, v rámci něhož významně spolupracuje s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Obě skupiny se snaží nemalou měrou také podporovat. Jako zadavatel klade velký důraz na poskytování sociálních služeb na Hodonínsku a dbá také na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných na svém území. Důležitým nástrojem v této oblasti je i rozvoj lidských zdrojů, protože právě skrze lidský faktor jsou sociální služby uživateli hodnoceny. Cílem projektu je zabezpečení akreditovaných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb působících v Hodoníně, kteří zde rovněž mají sídlo. Kurzy jsou zaměřené na cílovou skupinu senioři a zdravotně postižení, dále je připraven blok vzdělávacích kurzů orientovaný na cílovou skupinu duševně nemocní a mentálně postižení. Poslední vzdělávací oblast sleduje profesní a osobnostní rozvoj zaměstnanců všech zapojených soc. služeb. Proškoleni budou nejen sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, ale vedoucí zaměstnanci, kteří také svým přístupem a odborným vedením ovlivňují kvalitu poskytovaných služeb. Zvyšováním profesní, ale i osobní kvalifikace zamýšlíme zkvalitnit místní registrované sociální služby.


 


Nejprve jsme zrealizovali VŘ na dodání akreditovaných vzdělávacích kurzů, dále jsme také pořizovali techniku nezbytnou k realizaci projektu. Od samého počátku se také pravidelně schází realizační tým, v němž je také zástupce poskytovatelů sociálních služeb. Před přípravou každého kurzu komunikuje projektová manažerka s dodavatelem daného kurzu, ale také s poskytovateli soc. služeb a zajišťuje potřebné podklady. Ty předává oběma stranám. Před konáním každého kurzu je také třeba zajistit technicko-organizační zázemí, publicitu, občerstvení apod. Po každém kurzu je třeba vše uvést do původního stavu, ale především vyhodnotit každý kurz a co nejvíce připomínek od proškolených osob. V tomto ohledu je nezbytná komunikace koordinátora vzdělávacích aktivit s poskytovateli a rovněž s manažerkou, aby se předešlo případných negativním situacím. Některé kurzy se uskuteční přímo u posktyovatelů soc. služeb, o což sami projevili zájem. Celkem bude realizováno 19 kurzů: • -Prezentace soc.služby na veřejnosti -Prosinec 2013

 • -Prevence pádů v geriatrii -Leden 2014

 • -Metody práce s duševně nemocnými -Únor 2014

 • -Péče o klienta s demencí -Březen 2014

 • -Psychiatrické minimum -Březen 2014

 • -Vedení a řízení lidí v sociálních službách -Duben 2014

 • -Arteterapie a artefiletika -Květen 2014

 • -Komunikace s afektivním a psychotickým klientem -Červen 2014

 • -Specifika komunikace se seniory -Září 2014

 • -Fundraising -Říjen 2014

 • -Aktivizace seniorů -Listopad 2014

 • -Volnočasové aktivity duševně nemocných -Listopad 2014

 • -Pravidla fungování týmové spolupráce -Prosinec 2014, Leden 2015

 • -Komunikace s umírajícím a jeho rodinou -Únor 2015

 • -Individuální plánování s nekomunikujícími uživateli -Březen 2015

 • -Možnosti a limity využití asertivit -Duben 2015

 • -Reminiscence seniorů -Květen 2015

 • -Právní způsobilost a omezení u uživatel soc. služeb -Květen 2015

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci sedmi registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

Příjemce

 • Město Hodonín
 • IČ: 00284891
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Městská část: Kyjov
  • Město: Kyjov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 697 01
 • http://www.hodonin.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018