Zpět

Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00009

Projekt umožní nastavení systémového poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) pro vymezené cílové skupiny. Prostřednictvím projektu se zvýší dostupnost kvalitních sociálních služeb a počet doprovodných aktivit pro uživatele na celém území MSK. Uživatelům služeb se tak nabízí služby, které jsou zaměřeny na řešení a pomoc jejich problémů a jsou poskytovány v jejich přirozeném prostředí a v souladu s jejich individuálními potřebami. Dlouhodobý přínos spatřujeme v návaznosti a propojenosti sociálních služeb na celém území kraje a tím k vytvoření komplexní sítě sociálních služeb.


Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje.


Cílovými skupinami jsou:
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
 • děti, mládež a mladí dospělí,
 • rodiče s dětmi,
 • osoby bez přístřeší,
 • oběti trestné činnosti, domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané,
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • osoby závislé na návykových látkách.
Jedná se o zabezpečení 12 skupin služeb sociální prevence: 1. Azylové domy pro jednotlivce


 


2. Azylové domy pro rodiny s dětmi


3. Domy na půl cesty


4. Nízkoprahová denní centra


5. Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (věk 15 – 26 let)


6. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


7. Sociálně terapeutické dílny


8. Sociální rehabilitace


9. Intervenční centra


10. Služby následné péče


11. Terénní programy


12. Podpora samostatného bydlení


Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí. Řízení a administraci projektu zajišťuje Odbor evropských projektů, oddělení rozvoje lidských zdrojů.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2008 - 31. 12. 2011

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018