Zpět

Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.00/B4.00006

Projekt se zaměřuje na poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením v romských lokalitách Libereckého kraje. Cílem poskytování těchto sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a případně umožnit jim návrat na trh práce (případně vstup na trh práce a udržení se na trhu práce.


Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu poskytovány, reflektuje na potřeby kraje, které vyplývají ze Strategie střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2014-2017 v souladu s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále pak strategických dokumentů LK.


Projekt se zaměřuje na poskytování následujících druhů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15 - 26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: - osoby z romských lokalit; - osoby ohrožené závislostmi

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018