Zpět

Podpora aplikace standardů v Pk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00014

Projekt se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, které jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Konkrétně se jedná o posílení kapacit pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje, materiální vybavení pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vytvoření podmínek pro práci s klienty (zejména vybavení prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami). Mezi další klíčové aktivity projektu je zařazeno vzdělávání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje, které přispěje k rozšíření a doplnění jejich odborných znalostí. Následuje aktivita zvýšení úrovně jednotného metodického vedení vůči obcím s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Další aktivitou je nastavení systému odborné spolupráce, v jejímž rámci budou konány kulaté stoly s odbornými garanty. Nástrojem pro sjednocení postupů ve vyjmenovaných oblastech pro pracovníky obcí s rozšířenou působností budou tematické workshopy, na kterých budou zajištěni odborní lektoři. Poslední klíčovou aktivitou je Koordinace principů práce krajského úřadu v souladu s připravovanými standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a jejich zavedení do praxe v rámci Pardubického kraje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přináší zvýšené nároky na poskytování sociální práce. Potřeba zvýšit počet pracovníků bude naplněna prostřednictvím klíčové aktivity 2 Naplnění personálního a technického standardu kvality v oblasti výkonu SPOD. Supervize a vzdělávání (klíčová aktivita 3) budou hlavními metodami zaměřenými na zvyšování kvality a profesionality práce sociálních pracovníků. Workshopy a kulaté stoly se stanou cenným nástrojem k nastavení systému odborné spolupráce s ostatními subjekty zapojenými do sociálně-právní ochrany dětí. Zavedením standardů SPOD do praxe v Pardubickém kraji bude projekt ukončen.

Příjemce

 • Pardubický kraj
 • IČ: 70892822
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 125
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.pardubickykraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018