Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00050

Záměrem projektu "Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji" je posílit proces celoživotního učení a specifického profesního vzdělávání pracovníkůposkytovatelů sociálních služeb vedoucího ke zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností prostřednictvím zabezpečení bezplatného vzdělávání ve vybraných oblastech. Aktivity projektu mají přímý dopad na zkvalitnění sociálních služeb a služeb pro seniory v Jihomoravském kraji podporující sociální integraci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.


Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK 2009-2011 a dalšími strategickými dokumenty kraje.


Projekt je rozdělen do 7 klíčových aktivit, realizace projektu je rozvržena do 24 měsíců. V rámci aktivit bude sestaven projekt. tým, zakoupeno potřebné vybavení, připraveny a zrealizovány dva pilotní programy: Certifikovaný manažer sociálních služeb pro vedoucí pracovníky a manažery v soc. službách a Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí na přípravu trenérů a konzultantů. Dále proběhne akreditované vzdělávání pracovníků v soc. službách a sociálních pracovníků k účelu získání odborné způsobilosti pro výkon jejich činnosti v souladu s požadavky zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a semináře a konzultace pro prac. pečující o seniory. Dopady projekty budou prezentovány na závěrečné konferenci. K realizaci vzdělávacích aktivit budou osloveni dodavatelé na základě řádných výběrových řízení.


Do projektu bude zařazeno 300 pracovníků v sociálních službách, 150 sociálních pracovníků, 45 vedoucích pracovníků a manažerů zařízení poskytujících sociální služby z řad příspěvkových organizací kraje či nestátních neziskových organizací JMK a 317 pracovníků domovů se zvláštním režimem a domů pro seniory. Počet úspěšných absolventů je vyčíslen na 762 osob.


Projekt reaguje na potřeby poskytovatelů sociálních služeb v JMK.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2011 - 31. 7. 2013
 • Cílová skupina: Projekt je svými aktivitami zaměřen na 4 cílové skupiny z řad příspěvkových organizací a NNO v JMK: cílovou skupinu (CS) 1 Manažeři a vedoucí pracovníci; CS 2 Sociální pracovníci; CS 3 Pracovníci v sociálních službách a CS 4; Pracovníci pečující o seniory.

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018