Zpět

Podpora dalšího vzdělávánípracovníků nízkoprahových sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00089

Česká asociace streetwork vytvořila komplexní vzdělávací systém pro pracovníky nízkoprahových služeb. Vzdělávací programy byly v rámci projektu pilotně vyhlášeny v regionu hl.m.Praha a rovněž akreditovány u MPSV. V současné době považujeme za velmi potřebné tento ucelený vzdělávací systém poskytnout pracovníkům z ostatních krajů ČR.


Sociální práce v nízkoprahových zařízeních je specifická kontaktní práce, na kterou pracovníka nepřipraví běžný vzdělávací systém. Streetwork klade značné nároky na komunikační dovednosti asertivitu,  sebezkušenost, prevenci konfliktů, flexibilitu. Z těchto důvodů poskytovatelé setrvale poptávají specifické vzdělávání pro své pracovníky.


 Obecně jsou cílovou skupinou projektu pracovníci sociálních služeb, kteří pracují s uživateli metodou kontaktní práce nebo na principu nízkoprahovosti. Konkrétně se budou v průběhu projektu vzdělávat sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci sociálních služeb.


V rámci projektu se budou realizovat akreditované vzdělávací programy, a to 4 dlouhodobé kurzy a 7 krátkodobých seminářů, dále proběhne výměna zkušeností formou 5 krátkodobých stáží a 2 dlouhodobých stáží.


 Prostřednictvím cíleného vzdělávání projekt zvyšuje kvalitu a efektivitu služeb pro samotné uživatele.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, které jsou zapsané v registru; poskytovatelů soc. služeb MPSV - zejména jde o terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,; kontaktní centra, nízkoprahová denní centra.; Konkrétně v závislosti na jednotlivých akreditovaných vzdělávacích programech se budou v průběhu projektu; vzdělávat tyto cílové skupiny: sociální pracovníci (dle § 109 a 110 Zákona č. 108/2006 Sb.), pracovníci v; sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a kvalifikační vzdělávání (dle § 116 Zákona),; vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona), .; Projekt je určen pro cílové skupiny ze všech krajů ČR s výjimkou hl. m. Prahy.

Příjemce

 • Česká asociace streetwork,o.s.
 • IČ: 67778372
 • Sídlo:
  • Ulice: Senovážné náměstí
  • Číslo popisné: 977/24
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.streetwork.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018