Zpět

Podpora handicapovaných na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00034

Zaměřením tohoto projektu je podpora handicapovaných osob na trhu práce. Konkrétně bude podpořeno 40 osob se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje. Do této cílové skupiny patří jak osoby ucházející se o záměstnání, tak zaměstnané osoby, u kterých se však vyskytuje vysoká pravděpodobnost ztráty tohoto zaměstnání v budoucnu.                                                                           Cílem tohoto projektu je tedy pomoci osobám se zdravotním postižením se získáním a udržením si pracovního místa. K naplnění těchto cílů dojde prostřednictvím vzdělávacích aktivit, rekvalifikací, seminářů, poradenství, konzultací a rozhovorů vedoucích k navýšení motivace a zaměstnatelnosti cílové skupiny.                                                                                                                                                           Veškeré aktivity projektu budou odpovídat specifickým potřebám osob se zdravotním postižením. Bude zajištěn individuální přístup a budou odstraněny překážky bránící těmto osobám v uplatnění na trhu práce. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou fyzické osoby se zdravotním postižením prvního a druhého stupně z Moravskoslezského kraje, které se buď ucházejí o zaměstnání, nebo zaměstnání v součastnosti mají, ale vyskytuje se zde vysoké riziko budoucí nezaměstnanosti. Cílova skupina bude tvořena celkem 40 osobami se zdravotním postižením, ať už s či bez současného zaměstnání. Výhodou účasti cílové skupiny na tomto projektu je navýšení jejich kvalifikace, motivace a pomoc při úspěšném získání či udržení si pracovního místa.

Příjemce

 • HANDI HELP SERVIS, v.o.s.
 • IČ: 27848124
 • Sídlo:
  • Ulice: Koperníkova
  • Číslo popisné: 118
  • Městská část: Nový Bohumín
  • Město: Bohumín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73581
 • http://www.handihelpservis.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018