Zpět

Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.00/B4.00003

Projekt je realizován za účelem zlepšení neuspokojivé sociální situace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. Jednotlivé aktivity projektu mají přispět k sociální integraci příslušníků těchto lokalit, k jejich návratu na trh práce nebo usnadnit přístup ke službám v oblasti zaměstnanosti. Jako nejvhodnější forma pro naplňování cílů projektu byla vybrána sociální služba terénní programy a NZDM. Terénní programy budou poskytovány v sociálně vyloučených romských lokalitách v šesti ORP Pardubického kraje (Česká Třebová, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto). Tato služba se osvědčila jako nejvhodnější forma pro řešení specifických problémů obyvatel těchto lokalit. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů institucionální pomoc nevyhledávají, případně zpočátku i odmítají. Terénní pracovníci budou poskytovat službu terénní programy i v přirozeném prostředí svých klientů např. v domácnostech, což umožní spolupráci s celou rodinou a jejím širším společenstvím. Sociální služba NZDM bude poskytována starším dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let. Cílem služby je zlepšení kvality jejich života, předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik, které souvisejí s jejich životním stylem. NZDM nabízí smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí. Uživatelům budou k dispozici vzdělávací aktivity (přednášky a workshopy), aktivity spojené se školní docházkou, sociálně právní poradenství, kontaktní rozhovory, sportovní a další zájmové aktivity. Projektem budou podpořeny NZDM v těchto obcích Pardubického kraje: Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrudim, Pardubice, Prachovice, Svitavy a Vysoké Mýto. Pro terénní pracovníky a pracovníky v NZDM bude v průběhu realizace projektu k dispozici skupinová supervize. Jedná se o metodu, která přispívá ke zvyšování kvality a profesních dovedností a zároveň pomáhá proti syndromu vyhoření. Konkrétní témata supervizních setkání budou vycházet z potřeb pracovníků. Důležitou součástí supervize bude i výměna zkušeností mezi jednotlivými pracovníky. Terénní pracovníci a pracovníci NZDM v průběhu realizace projektu absolvují minimálně 2 vzdělávací kurzy z oblasti práce s cílovou skupinou. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. Tuto specifickou cílovou skupinu tvoří lidé, jejichž etnická příslušnost,zadluženost,dlouhodobá nezaměstnanost v kombinaci s nízkou vzdělaností a problematickou bytovou situací je předurčuje k sociálnímu vyloučení.

Příjemce

 • Pardubický kraj
 • IČ: 70892822
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 125
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.pardubickykraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018