Zpět

Podpora kvality práce OSPOD

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00020

 


Projekt C2 je zaměřen na zkvalitnění poskytované sociálně - právní ochrany dětí. Cílem je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Naše organizace chce prostřednictvím projektu dosáhnout takového stavu, aby počet zaměstnanců OSPOD, zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností k výkonu sociálně právní ochrany dětí byl přiměřený spádové oblasti a náročnosti výkonu práce ve správním obvodu orgánu SPOD. . V rámci projektu bude aktivity směřující k naplnění uvedených cílů manažersky a organizačně zajišťovat projektový manažer a finanční manažer.


 


 


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

  • Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  • IČ: 00240079
  • Sídlo:
    • Ulice: Masarykovo náměstí 1
    • Město: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 25001
  • http://www.brandysko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018