Zpět

Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00046

Dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je orgánem SPOD vykonávajícím státní správu na tomto úseku také krajský úřad. Krajský úřad je stěžejním orgánem SPOD v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče – osvojení a pěstounské péče. Cílovou skupinou jsou tedy všichni pracovníci KÚ vykonávající tuto agendu. V rámci projektu bude počet pracovníků navýšen o 1 pracovníka - psychologa. Celkem bude podpořeno 8 osob. Významnou částí agendy pracovníků krajského úřadu je kromě samotného výkonu SPOD také metodická, koncepční, koordinační a kontrolní činnost orgánů SPOD obcí a dalších osob na území Ústeckého kraje.


 


Projekt je zaměřen na zavedení a naplňování vybraných standardů kvality SPOD:


  • standard personálního zabezpečení – personálním posílením pozice krajského psychologa pro oblast NRP

 • standard profesního rozvoje zaměstnanců KÚ – zajištěním vzdělávání v akreditovaných kurzech a podporou nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize)

 • standard prostředí a podmínek – zajištěním vhodného materiálního a technického vybavení.


Cílem projektu je tedy zvýšit kompetence zaměstnanců krajského úřadu vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018