Zpět

Podpora naplnění kvality SPOD

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00081

Projekt má za úkol vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci v oblasti SPOD, která by mohla účinně napomáhat sociální integraci rodin ohrožených sociálním vyloučením. Tohoto není možné dosáhnout bez dostatečného počtu kvalifikovaných sociálních pracovníků a jejich materiálního a technického vybavení. Náš projekt je zaměřen na naplnění personálního standardu, tzn. zvýšení počtu zaměstnanců vykonávajících SPOD a materiální a technické vybavení těchto pracovníků s ohledem na výkon SPOD na pracovišti. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Statutárního města Ostravy, kteří jsou zařazeni do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pracují na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Budou vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Cílová skupina je do projektu zapojena výkonem SPOD v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v přičleněných městských obvodech Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka.

Příjemce

 • Statutární město Ostrava
 • IČ: 00845451
 • Sídlo:
  • Ulice: Prokešovo náměstí
  • Číslo popisné: 1803/8
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.moap.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018