Zpět

Podpora naplňování standardů kvality SPO

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00077

Realizací pojektu budou vytvořeny podmínky pro systematickou sociální práci orgánů SPO s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt se svým obsahem zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality SPO dle §9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a jednotlivých kritérií těcht standardů, nezbytných pro kvalitní výkon SPOD. Jedná se zejména o kritéria zohledňující prostředí a podmínky výkonu sociálně-právní ochrany, technické vybavení pracovišť a personální zabezpečení včetně zaškolování a profesního rozvoje zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - zaměstnanci oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Český Těšín:; - kurátor pro mládež; - pracovník náhradní rodinné péče; - pracovník úseku SPOD; - vedoucí oddělení SPOD.

Příjemce

 • město Český Těšín
 • IČ: 00297437
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí ČSA
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Český Těšín
  • Město: Český Těšín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73701
 • http://www.tesin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018