Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora neformálních pečovatelů

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/C6.00002

Projekt Podpora neformálních pečovatelů je svým charakterem převážně analytický. Cílem je zpracovat komplexní analýzy a studie, z jejichž závěrů lze zpracovat návrhy na systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a připravit podklady pro změny legislativy. Výstupy rovněž poslouží vedení resortu MPSV jako podklad pro zdůvodnění potřebnosti se touto skupinou osob systematicky zabývat. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Primární cílovou skupinou projektu jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Projekt je dále zacílen na příslušné pracovníky MPSV, Úřadu práce a sociálních odborů obcí (II. a III.), ale také na další úředníky, kteří řeší (nebo mohou řešit) oblast pečujících osob.; ; Cílovou skupinou, ke které směřují nástroje a opatření vyplývající z provedených analýz a studií jsou pro potřeby projektu pečující o osoby stupně závislosti II, III a IV, které nevyužívají institucionální péči. Projekt bude zacílen na "hlavní pečovatele" zajišťující kontinuální péči vlastními silami či v kombinaci s terénními, případně ambulantními službami.

Příjemce

 • Fond dalšího vzdělávání
 • IČ: 00405698
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Maninách
  • Číslo popisné: 1092/20
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://ofdv.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018