Zpět

Podpora odborné kvalifikace zaměstnanců FrostFood a.s. ve výrobě mražených potravin

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00463

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního vzdělávacího systému odborného vzdělávání (doplňkem je obecné vzdělávání), jehož hlavním cílem je posílit odbornou kvalifikaci a kompetence zaměstnanců ve výrobě zmrazených potravin, v metrologii, logistice, plánování výroby,


technickém zařízení budov, obecné dovednosti vybraných zaměstnanců v ovládání IT programů. Cílem v oblasti rovných příležitostí (RP) je stanovení odpovědné osoby za RP v projektu, proškolení vybraných osob v oblasti RP a zavedení genderové statistiky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Do cílové skupiny projektu společnost zařadila 67 zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v sídle společnosti v Rokytnici v Orlických horách a kteří potřebují nejvíce posílit svou odbornou kvalifikaci. Jedná se o 3 vedoucí (logistiky, techniky, úseku kvality), 6 pracovníků administrativy (personalista, úsek ekonomiky, samostatný výrobní analytik), 1 pracovníků IT oddělení, 9 skladníků, 11 pracovníků údržby (vč. správce budovy), 2 laborantky, 4 technology, 12 předáků (předák směny, balení, zdobení, surovin), 6 pekařů a 13 dělníků (výroby pečiva, technické správy budov). Dle pohlaví bude podpořeno 44 žen a 32 mužů. Dle věku: 4 osoby do 25 let, 53 osob od 26 do 49 let, 10 osob nad 50 let. Ze znevýhodněných skupin na trhu práce bude podpořeno 44 žen, 4 osoby do 25 let a 10 osob nad 50 let.

Příjemce

 • FrostFood a.s.
 • IČ: 63216671
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní
  • Číslo popisné: 41
  • Městská část: Rokytnice v Orlických horách
  • Město: Rokytnice v Orlických horách
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 51761
 • http://www.frostfood.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018