Zpět

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00052

Projekt se zaměřuje na další podporu a rozvoj procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování a to jak na úrovni 21 obcí s rozšířenou působností, tak na území celého Jihomoravského kraje. Dalším významnýmfaktorem je podpora partnerství na místní a regionální úrovni. Klíčovými aktivitami projektu je provázání plánování a financování sociálních služeb, a to zpracováním analýzy všech sociálních služeb a jejich poskytovatelů na území celého JMK a existujících plánů rozvoje, workshopy a panelovými diskuzemi s cílem nastavení parametrů tzv. síťování sociálních služeb; pokračujícím vzděláváním pro účastníky z 21 ORP a poskytováním metodické podpory nově vyškolenými metodiky plánování sociálních služeb a jejich zapojení do těchto vzdělávacích aktivit; v neposlední řadě opakovaným pořádáním úspěšných veletrhů sociálních služeb Jihomoravského kraje a dalších informačních aktivit včetně webového portálu, kulatých stolů, adresářů služeb apod.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2011 - 31. 10. 2013
 • Cílová skupina: kraje, obce

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018