Zpět

Podpora podnikatelek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00293

S ohledem na stoupající počet žen ze Středočeského a Moravskoslezského kraje, které nás kontaktují ohledně podpory jejich podnikání, jsme se rozhodli realizovat tento projekt. Cílem projektu je podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života prostřednictvím tvorby a realizace komplexního programu na podporu zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím klíčových aktivit:


1)Tvorby individuálních akčních plánů v oblasti jejich uplatnění na trhu práce jako podnikatelky, určíme směry jejich rozvoje


2) Posílení PC kompetencí žen v návaznosti na jejich individuální potřeby dle potřeb konkrétní oblasti podnikání.


3) Rozvoj osobnostního potenciálu, odborných znalostí/dovedností potřebných pro SvČ


4) Posílení povědomí o slaďování pracovního a rodinného života.


5) Motivace žen prostřednictvím příkladů dobré praxe již podnikajících žen.


6) Individuální mentoring pro podpoření žen před a při zahájení SVČ.


7) Doplňkově - pro max. 10 žen, jež se v projektu nerozhodnou podnikat - možnost absolvovat kariérní poradenství, rekvalifikaci, uplatnit se na trhu práce prostřednictvím flexibilního pracovního úvazku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 80 žen začínajících podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (SVČ)- ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce a ženy v předdůchodovém věku.

Příjemce

 • Ascari s.r.o.
 • IČ: 28404378
 • Sídlo:
  • Ulice: Pobřežní
  • Číslo popisné: 95/74
  • Městská část: Karlín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18600
 • http://www.ascari.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018