Zpět

Podpora pracovní integrace romské menšiny ze Vsetínska

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00004

Tento regionální projekt, jež bude realizován po dobu 20 měsíců, je zaměřen na podporu motivace, aktivizace, zvýšení kvalifikace a především podporu pracovního uplatnění 40 Romů žijících v okrese Vsetín ve Zlínském kraji  (zejména v lokalitách ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm), kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a bez kvalifikace či disponují nízkou úrovní kvalifikace.Cílem projektu je prostřednictvím komplexního programu a individuálního přístupu podpořit pracovní integraci cílové skupiny, která absolvuje motivačně aktivizační vzdělávací program, navazující program finanční gramotnosti a v návaznosti na to individuální poradenství dle svých potřeb. 32 úspěšných absolventů bude dle vhodnosti a v návaznosti na svůj zájem a potřeby, zapojeno do rekvalifikací odpovídajících jejich schopnostem, znalostem a rovněž vycházejících z nabídky a poptávky trhu práce o příslušná pracovní uplatnění, s cílem zvýšit svou kvalifikaci pro následné pracovní uplatnění. Z toho 12 osob bude zapojeno do rekvalifikace "Úklidový pracovník" a 20 do rekvalifikací "Údržba lesních cest" a "Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu".Nejdůležitějším cílem je umístit min. 18 úspěšných absolventů rekvalifikací na nově vytvořená a volná PM odpovídající získané kvalifikaci. I ostatní účastníci projektu budou podporováni k získání zaměstnání prostřednictvím individuálního přístupu.Aktivity projektu budou realizovány Demokratickou aliancí Romů ČR zejména v sídle organizace ve Valašském Meziříčí, prostřednictvím zkušeného realizačního týmu disponujícího znalostmi a zkušenostmi v oblasti zaměření projektu a s realizací projektů a ve spolupráci s externími odborníky a zaměstnavateli.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.; ; Projekt podpoří aktivizaci a pracovní integraci romské menšiny a zvýší její sebedůvěru, motivaci a poskytne znalosti a dovednosti potřebné a uplatnitelné jak v běžném životě cílové skupiny, tak zejména pro podporu pracovního uplatnění.; ; Cílová skupina se potýká se 4 hlavními problémy - nízká kvalifikace, nezaměstnanost, zadluženost, případně vysoké ohrožení zadlužeností a problematika bydlení. Projekt reaguje na tyto problémy zvýšením kvalifikace cílové skupiny, motivačně aktivizačním vzdělávacím programem, individuálním přístupem, zajištěním pracovního uplatnění pro min. 56% účastníků rekvalifikací, vzděláváním a poradenstvím v oblasti finanční gramotnosti, jako prevence proti zadluženosti či její eliminace. Podpora a pomoc s vyřešením zaměstnanosti a zadluženosti či její prevence pak přímo pomáhá řešit problém s bydlením.; ; Je kladen důraz na komplexnost a provázanost aktivit projektu tak, aby bylo efektivně dosaženo stanovených cílů projektu.; ; Vzdělávací a poradenský program reaguje na potřeby cílové skupiny a zároveň je v souladu s trhem práce. Zvolené rekvalifikace vycházejí rovněž ze zájmu romské menšiny o tato pracovní uplatnění, která odpovídají jejich nízké úrovni dosaženého vzdělání, "negramotnosti" a dlouhodobému vyloučení z pracovního trhu. S ohledem na tyto handicapy se romská menšina zpravidla vyhýbá a má problém uspět v případě složitějších a zodpovědnějších povolání (v těchto případech je prakticky nezaměstnatelná), což ji dlouhodobě z hlediska pracovního i sociálního života izoluje od majoritní společnosti.; Vhodně zvolené rekvalifikace podporují udržitelnost pracovního uplatnění cílové skupiny.; ; Romové žijí život zpravidla v sociálně vyloučených komunitách, kde se vzájemně ovlivňují. Pokud nepracuje většina členů rodiny, není motivován zbytek rodiny. Jestliže nabídneme "pomocnou ruku" alespoň několika Romům, může to mít významný dopad na stávající životní úroveň alespoň několika romských domácností, což je druhotným dopadem projektu.

Příjemce

 • Demokratická aliance Romů ČR
 • IČ: 60042249
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolská
  • Číslo popisné: 593/26
  • Městská část: Valašské Meziříčí-město
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.darcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018