Zpět

Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00007

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn (DOZP Leontýn) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pro zajištění kvalitních služeb je nezbytné, aby si zaměstnanci zařízení neustále rozšiřovali své znalosti a dovednosti a zvyšovali svou kvalifikaci a aby byly v organizaci důsledně dodržovány zákonné standardy kvality sociálních služeb.


Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn (15 osob), kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.


Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. 


Specifický cíl je vymezen jako zvýšení kvalifikace zaměstnanců DOZP Leontýn v oblasti práce s autistickými klienty. 


Předmětem předkládaného projektu, který směřuje k naplnění vytyčených cílů, je poskytnutí dalšího odborného vzdělání v oblasti práce s osobami s autismem pracovníkům žadatele pomocí vzdělávacích kurzů a stáží.


Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015
  • Cílová skupina: Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.; ; Cílovou skupinu projektu tvoří celkem 15 osob (z celkového aktuálního počtu 57 zaměstnanců zařízení). ; Jedná se o vlastní interní zaměstnance DOZP Leontýn, kteří splňují definici vedoucích pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.; ; Složení cílové skupiny:; - 1 vedoucí pracovník (ředitelka zařízení); - 14 pracovníků v sociálních službách; ; Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (3 - 21 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. ; ; Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy.; ; Účast cílové skupiny na vzdělávání bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu, který bude vytvořen na míru tak, aby maximálně odpovídal potřebám zúčastněných zaměstnanců a nenarušoval výkon jejich pracovních povinností.; ;

Příjemce

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
  • IČ: 70874387
  • Sídlo:
    • Ulice: Roztoky 52
    • Město: Křivoklát 27023
  • http://www.leontyn.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018