Zpět

Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00039


Projekt je zaměřen na podporu procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni a rozvoj takové sítě sociálních služeb, která bude efektivní, kvalitní, dostupná, a která bude odpovídat potřebám osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a potřebám osob ohrožených sociálním vyloučením.


Projekt usiluje o systematické začleňování co největšího počtu obcí do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území kraje, což umožní podporovat a rozvíjet síť takových sociálních služeb, které v kraji zcela schází nebo kapacita stávajících sociálních služeb je nedostatečná a jejichž rozvoj je smysluplný a akceptovatelný.


 


Projekt nabízí prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností osob odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb, zástupců obcí I. až III. typu ve Zlínském kraji, manažerů pracovních skupin v procesu plánování rozvoje sociálních služeb v obcích III. typu a vybraných zástupců Zlínského kraje formou vzdělávacích kurzů, ale také zavedení systému výměny zkušeností dobré praxe formou pravidelných setkávání osob odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb v kraji. Nově bude vytvořena samostatná sekce na portále Zlínského kraje, která umožní sdílet aktuální informace a nové trendy v této oblasti. V rámci projektu bude také zpracován krajský Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2015, který bude vydán v ucelené publikaci a distribuován zástupcům obcí, zástupcům poskytovatelů sociálních služeb a osobám odpovědným za plánování. Střednědobý plán se bude opírat o zpracovanou analýzu, která bude současně poskytnuta pro plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni, což umožní obcím plánovat s ohledem na znalost své lokality a potřeby jejich obyvatel. Tento plán má značný vliv jak na financování všech sociálních služeb v kraji pro dané období, tak na jejich místní a typovou dostupnost pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2010 - 30. 6. 2012
 • Cílová skupina: - osoby odpovědné za plánování rozvoje sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje (pracovníci těchto obcí, pracovníci organizací zřízených pro komunitní plánování v obcích, kde se již plánuje, vedoucí odborů sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, kde ještě není vytvořen plán rozvoje sociálních služeb, ale tato pracovní náplň spadá do jejich kompetence);; - zástupce obcí I. - III. typu ve Zlínském kraji (jedná se o představitele obcí a měst, případně jimi vyslané zástupce);; - manažery pracovních skupin v procesu plánování rozvoje sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (jedná se o zástupce poskytovatelů sociálních služeb a zástupce osob, kterým jsou sociální služby poskytovány);; - zástupce Zlínského kraje (vybraní pracovníci odborů Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se podílejí na plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji).

Příjemce

 • Zlínský kraj
 • IČ: 70891320
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 21
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.kr-zlinsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018