Zpět

Podpora procesů směřujících k poskytování sociálních služeb a sociální práce s důrazem na jednotnou strategii ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00001

Projekt se zaměřuje na procesy plánování s důrazem na rozvoj a propojení v oblasti sociálních služeb ve Středočeském kraji s ohledem na nastavení, optimalizaci a udržitelnost systému sociálních služeb a sociální práce - definovaná síť sociálních služeb. Aktivity projektu by měly umožnit nastavit proces s ohledem na potřeby všech zúčastněných partnerů a jeho udržitelnost směrem k jednotné strategii. Nástroje k tomu vedoucí jsou:  • zpracované analýzy včetně kvalitativního šetření,

  • podpora pracovních skupin, konferencí, odborných seminářů, workshopů,

  • koordinaci plánování s ohledem na proškolení a jednotný systém a rozvoj sociální práce a sociálních služeb,

  • podpora vzdělávání zaměstnanců zadavatelů.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Zadavatelé sociálních služeb; ; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018