Zpět

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00005

 


Projekt se  kromě významné podpory poskytovatelům sociálních služeb zaměřuje také na zapojení samotných uživatelů těchto služeb, na jejich zapojení do pracovního života, na jejich podporu ve využívání přirozených zdrojů v komunitě a na posílení jejich role v možnosti změnit jejich život prostřednictvím vzdělávání.


 


V projektu budou zapojeni všichni zájemci o zahájení procesu transformace pobytové sociální služby, všichni, kteří nějakým způsobem participují na tomto procesu. Projekt tedy nebude omezen pouze na příspěvkové organizace kraje, ale na všechny poskytovatele sociálních služeb zaměřených na skupinu lidí se zdravotním postižením, kteří poskytují služby ústavního charakteru a rozhodli se pro zahájení procesu transformace, ale také těch, kteří již proces transformace zahájili.


 


Projektem budou podpořeny již probíhající procesy s důrazným zapojením uživatelů sociálních služeb, kteří jsou jedinými odborníky na svůj vlastní život.


 


Do projektu budou zapojeni poskytovatelé sociálních služeb v kraji a samotní uživatelé sociálních služeb prostřednictvím klíčových aktivit:1. Řízení a administrace projektu, technické a organizační zajištění aktivit, podpůrné a publicitní aktivity2. Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků služeb3. Podpora zaměstnávání lidí s postižením4. Vzdělávání lidí s postižením5. Podpora chráněných bydlení ve využívání přirozených zdrojů v komunitě6. Organizační zajištění procesu transformace v MSK7. Medializace procesu transformace v MSK.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílové skupiny; •osoby se zdravotním postižením ; •zadavatelé sociálních služeb; •poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty napomáhající sociální integraci osobám se zdravotním postižením.

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018