Zpět

Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00019

Projekt navazuje na existující proces komunitního plánování a reaguje na aktuální potřeby rozšíření a zkvalitnění tohoto procesu. Ke zkvalitnění celého procesu přispěje nejen profesionalizace celého týmu KP, ale také navázání hlubší spolupráce v procesech plánování sociálních služeb na území ORP Litoměřice. Tyto klíčové aktivity budou primárně zaměřeny na vzdělávání účastníků komunitního plánování v Litoměřicích a na zástupce okolních spádových obcí, kteří již projevili zájem o zapojení do procesu a vzdělávání v této oblasti jim umožní základní orientaci v procesech plánování služeb. Navazující aktivita „Začínáme v regionu“ bude směřovat k vytvoření informativně-pracovní skupiny, která bude tvořena ze zástupců spádových obcí a zástupců poskytovatelů sociálních služeb.


 


V průběhu celého procesu se budou pravidelně setkávat skupiny komunitního plánování. Během práce ve skupinách budou vytvořeny dokumenty KPSS v Litoměřicích dle kritérií kvality plánování sociálních služeb.


 


Klíčovou aktivitou je evaluace končícího komunitního plánu a následná tvorba nového komunitního plánu sociálních služeb. K přípravě nového KP budou využity zpracované analýzy v rámci dříve realizovaného projektu podporovaného ESF prostřednictvím OP LZZ. Současně bude aktualizován katalog služeb.


 


Z podstaty komunitního plánování vychází i další aktivita, která se bude snažit o zapojení občanů do děni v obci prostřednictvím fotografické soutěže se sociální tematikou.


 


Projekt bude zakončen konferencí, na kterou budou pozváni zástupci obcí regionu a poskytovatelé služeb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty, které poskytují služby pomáhající sociální integraci cílovým skupinám, potencionální zadavatelé sociálních služeb.;

Příjemce

 • Město Litoměřice
 • IČ: 00263958
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové náměstí
  • Číslo popisné: 23/15
  • Městská část: Litoměřice
  • Město: Litoměřice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41201
 • http://www.litomerice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018