Zpět

Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00040

 


Projekt se zaměřuje na rozvoj a zkvalitnění sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "SPO") na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (dále jen "KrÚ JMK") prostřednictvím zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany. Díky plánovaným aktivitám projektu bude KrÚ JMK připraven na realizaci ustanovení § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Klíčové aktivity povedou k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci KrÚ JMK jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD") jako nezbytného předpokladu v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.


 


Plánované aktivity zahrnují zejména profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Jihomoravského kraje (dále jen "JMK") v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce, vytváření metodických materiálů na úrovni kraje a vnitřních pravidel pro výkon SPO, nastavení systému odborné spolupráce mezi OSPOD a dalšími subjekty působícími v oblasti SPO na území JMK. Součástí projektu je i materiální a technické vybavení nově přijatých pracovníků, zlepšení podmínek pro přímou práci s klienty a informační aktivity o problematice SPO směrem k veřejnosti.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci OSPOD Krajského úřadu Jihomoravského kraje (tj. orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace).

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018