Zpět

Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00222

Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na nezaměstnané osoby s kumulací handicapů (jako je např. věk, etnicita, dlouhodobá nezaměstnanost, atd.) z několika důvodů. Samotné město Děčín kumuluje nejvíce osob v okrese postižených nezaměstnaností a to 11,6% k 31. 12. 2011 (MPSV). Za nejvíce ohrožené považuje žadatel osoby do 25 let věku bez kvalifikace a osoby nad 50 let s kumulací handicapů. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména přispět ke zlepšení životní situace cílových skupin (nadále CS), u kterých je pozorována dlouhodobě přetrvávající kumulace většího množství problémů, které brání jejich integraci na trh práce. V průběhu projektu bude podpořeno min. 25 osob ze dvou CS. Práce s CS bude zaměřena zejména na identifikaci jejich problémů a nalezení mechanismů k jejich odstranění či zmírnění tak, aby mohli být zaměstnáni ve Středisku městských služeb, kde získají potřebné zkušenosti, pracovní návyky a historii, která jim pomůže při uplatnění na volném trhu práce. Středisko městských služeb vzniklo 1. 4. 2011 a zaměřuje se zejména na spolupráci s dlouhodobě nezaměstnanými a lidmi pobírajícími dávky hmotné nouze. Dalším cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících subjektů, které by se nadále zaměřovaly na intenzivní spolupráci s CS tak, aby efekt spolupráce byl dlouhodobý.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015

Příjemce

 • Statutární město Děčín
 • IČ: 00261238
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové nám.
  • Číslo popisné: 1175/5
  • Městská část: Podmokly
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.mmdecin.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018