Zpět

Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00016

Projekt je zaměřen na podporu 14 stávajících institucionalizovaných uživatelů velkokapacitní služby Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace (dále jen DOZP), kterým bude v rámci projektu transformace sociálních služeb poskytována nová služba Chráněné bydlení (dále jen CHB) podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon) v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 (dále jen Vyhláška). Podpora bude poskytována v přirozeném sociálním prostředí, v bytech a domcích v běžné zástavbě. Klíčové aktivity projektu umožní cílové skupině potřebnou podporu, zejména  v přechodném adaptačním období přechodu do nové služby a nového prostředí.  Činnosti v nové sociální službě CHB mají za cíl podpořit aktivizaci klientů  a pomoci jim vyhledat takovou práci, která bude podporovat samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjet jejich schopnosti a sociální dovednosti. Získané schopnosti uživatelů služby povedou k maximálnímu možnému začlenění do komunity a umožní jim prožít život v přirozeném sociálním prostředí. Další významnou aktivitou projektu je přesně zaměřené vzdělávání cílové skupiny, poradenství v oblasti trhu práce, nácvik sociálních a pracovních dovedností, které umožní podpořeným osobám získat nová pracovní místa nebo si udržet ta stávající krátkodobá pracovní místa.Personálně bude sociální služba CHB zajištěna v 5 domácnostech 15 pracovníky v sociálních službách - asistenty CHB, 1 sociálním pracovníkem-metodikem, 1 vedoucího služby-koordinátorem. Sociální službu CHB budou zaměstnanci (viz.realizační tým) poskytovat v rozsahu činností stanovených Zákonem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
 • IČ: 71175318
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 60
  • Město: Skalka
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35201
 • http://www.usp-pata.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018