Zpět

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066

Projekt je zaměřen na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji s cílem zajistit pomoc a podporu cílové skupině projektu.Do cílové skupiny projektu patří především: osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny, imigranti, azylanti, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, osoby žijící rizikovým způsobem, osoby bez přístřeší. Všechny tyto osoby spojuje riziko sociálního vyloučení nebo se už jedná o osoby sociálně vyloučené.


V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb: • Intervenční centrum

 • Domy na půl cesty

 • Podpora samostatného bydlení

 • Azylové domy

 • Sociálně terapeutické dílny

 • Terénní programy


Cílem podpory těchto vybraných druhů sociálních služeb je jejich prostřednctvím umožnit cílovým skupinám proejktu zapojit se do ekonomického, kutlurního a společenského života, především pak umožnit jejich návrat na trh práce nebo zajistit jim dostupnost služeb, které přispějí k jejich návratu na trh práce.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2012 - 31. 3. 2014
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením; Imigranti a azylanti; Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; Osoby bez přístřeší; Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;

Příjemce

 • Jihočeský kraj
 • IČ: 70890650
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zimního stadionu
  • Číslo popisné: 1952/2
  • Městská část: České Budějovice 7
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.individualni-projekt.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018