Zpět

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00014

Smyslem projektu je napomoci níže uvedeným cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a umožnit jim návrat na trh práce.V rámci projektu budou podpořeny následující soc.služby: Podpora samostatného bydlení             Azylové domy Domy na půl cestyIntervenční centra Nízkoprahová denní centraNízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi        Sociálně terapeutické dílny Terénní programy


 


 Cílové skupiny projektu: • Osoby se zdravotním postižením

 • Děti, mládež a mladší dospělí

 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 • Imigranti a azylanti

 • Osoby bez přístřeší

 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody

 • Oběti trestné činnosti

 • Oběti domácího násilí

 • Oběti komerčně zneužívané

 • Osoby pečující o osobu blízkou

   


   


  Garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje, který zajišťuje veškerou administraci projektu a realizaci klíčových aktivit projektu.Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2008 - 31. 7. 2012

Příjemce

 • Jihočeský kraj
 • IČ: 70890650
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zimního stadionu
  • Číslo popisné: 1952/2
  • Městská část: České Budějovice 7
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.individualni-projekt.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018